KONTAKTI

KONTAKTI

 

Biedrība “Makšķernieku klubs “SALACKRASTI”

 Vidzemes iela 7-41, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033, reģ.nr. 40008070909,
 Tālr.: +371 28366651
 E-pasts: mksalackrasti@gmail.com

Noformējums bez nosaukuma 25

Biedrība "Makšķernieku klubs „Salackrasti”" dibināta 2003.gadā un tā mērķis ir apvienot makšķerniekus, makšķerēšanas kā idejiski un praktiski organizēta un civilizēta, sportiska rakstura zivju pašpatēriņa ieguves veida attīstīšanai un popularizēšanai, Salacas kā nacionālās lašu indeksa upes statusa nodrošināšanai, zivju resursu pavairošanai, aizsardzībai un kontrolei, makšķerēšanas attīstībai Rīgas jūras līča piekrastē,kā arī apkārtējās vides aizsardzībai, lai koordinētu biedrības biedru savstarpējo darbību kopīgu interešu aizstāvēšanai, kā arī lai pārstāvētu savas biedru intereses attiecībā ar valsts varas, pārvaldes un citām institūcijām Latvijā un ārzemēs, kuru darbība ietekmē biedrības biedru intereses.

Salacgrīvas tūrisma informācijas centrs

 Rīgas iela 10a, Salacgrīva, Limbažu novads, LV-4033
 Tālr.: +371 26463025+371 64041254
 E-pasts: visitsalacgriva@limbazunovads.lv 

Noformējums bez nosaukuma 26

Salacgrīvas tūrisma informācijas centrā ir iespējams saņemt informāciju par makšķerēšanu Salacā un Svētupē, atpūtas iespējām uz un pie Salacas un Svētupes upes, kā arī atpūtas iespējām Limbažu novadā.