LICENCĒTĀ MAKŠĶERĒŠANA SALACĀ

Salaca ir vienīgā upe Latvijā, kur Makšķerēšanas noteikumos atrunāts, ka upes ūdeņos zivju ieguve atļauta tikai vietās, kurās atbilstoši normatīvajiem aktiem par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtību organizēta licencētā makšķerēšana. Ko tas nozīmē? Ja vēlēsies makšķerēt Salacā, papildus makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartei Tev nepieciešama licence.

Makšķerniekam, kurš nodarbojas ar licencēto makšķerēšanu, ir jābūt klāt dokumentam, kas ļauj identificēt personu un tās vecumu (fotogrāfija, vārds, uzvārds un personas kods), licencei, kā arī attiecīgajā laika periodā derīgai makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartei, ja makšķernieks ietilpst to personu skaitā, kurām tādai ir jābūt saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem. Personām ar invaliditāti vecumā no 16 līdz 65 gadiem jābūt klāt invaliditātes apliecībai;

  • Salacas upe atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā, iztek no Burtnieku ezera un ietek Baltijas jūrā, šķērsojot: Valmieras un Limbažu novadus. Katrā no novadiem licencēto makšķerēšanu organizē cits apsaimniekotājs:
  • Salacas upes posmā "Salaca I", Limbažu novada administratīvajā teritorijā, licencēto makšķerēšanu un vēžošanu posmāorganizē biedrība “Makšķernieku biedrība “SALACKRASTI””;
  • Salacas upes posmā "Salaca II", Limbažu novada administratīvajā teritorijā, licencēto makšķerēšanu organizē biedrība Staiceles pilsētas ar lauku teritoriju makšķernieku biedrība “Ūdensroze”;
  • Salacas upes posmā, Valmieras novada teritorijā licencēto makšķerēšanu organizē biedrība “Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola”;

LICENCĒTĀ MAKŠĶERĒŠANA SALACĀ

Salaca ir vienīgā upe Latvijā, kur Makšķerēšanas noteikumos atrunāts, ka upes ūdeņos zivju ieguve atļauta tikai vietās, kurās atbilstoši normatīvajiem aktiem par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtību organizēta licencētā makšķerēšana. Ko tas nozīmē? Javēlēsies makšķerēt Salacā, papildus makšķerēšanas,vēžošanas un zemūdens medību kartei Tev nepieciešama licence.

Makšķerniekam, kurš nodarbojas ar licencēto makšķerēšanu,ir jābūt klāt dokumentam, kas ļauj identificēt personu un tās vecumu (fotogrāfija, vārds, uzvārds un personas kods),licencei, kā arī attiecīgajā laika periodā derīgai makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartei, ja makšķernieks ietilpst to personu skaitā, kurām tādai ir jābūt saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem. Personām ar invaliditāti vecumā no 16 līdz 65gadiem jābūt klāt invaliditātes apliecībai;
 
Salacas upe atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā, iztek no Burtnieku ezera un ietek Baltijas jūrā, šķērsojot: Valmieras un Limbažu novadus. Katrā no novadiem licencēto makšķerēšanu organizē cits apsaimniekotājs:
  • Salacas upes posmā "Salaca I", Limbažu novada administratīvajā teritorijā, licencēto makšķerēšanu un vēžošanu posmā organizē biedrība “Makšķernieku biedrība “SALACKRASTI””;
  • Salacas upes posmā "Salaca II", Limbažu novada administratīvajā teritorijā, licencēto makšķerēšanu organizē biedrība Staiceles pilsētas ar lauku teritoriju makšķernieku biedrība “Ūdensroze”;
  • Salacas upes posmā, Valmieras novada teritorijā licencēto makšķerēšanu organizē biedrība “Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola”;